Pendrive za konto

Pendrive za darmo

/Regulamin

Warunki jakie należy spełnić aby otrzymać pendrive

§ 1. Organizator pendrive za konto w mbank
Strona http://darmowypendrive.pl jest organizatorem promocji w której uczestnicy zostają nagradzani darmowym pendrive.

§ 2. Zasady pendrive za konto w mbank
1. Promocja kierowana do uczestników indywidualnych nigdy wcześniej nie wnioskujących o personalny, bądź firmowy rachunek w mBank.
2. Pendrive 32GB otrzyma uczestnik, który wypełni wniosek o założenie konta w mBank, klikając na link „Zakładam konto osobiste”. Użytkownik w bezpieczny sposób zostanie przełączony na serwer mBanku, dzięki szyfrowaniu SSL.
3. Uczestnik musi wypełnić formularz zgłoszeniowy do samego końca. Następnie zapisać indywidualny numer wniosku (np. AA012345678 ) oraz kliknąć w przycisk „zakończ”. Dzięki temu unikniesz opóźnień.
4. Kliknij na stronie głównej naszego serwisu przycisk „Odbierz swojego PENDRIVE 32GB” i wypełnij formularz. Warunkiem jest wypełnienie poprawnie wniosku. Dane, które zostają wpisywane są na stronie mBanku. Są one ściśle tajne. Nie mamy dostępu do tych danych, widzimy tyko numer wniosku, aby następnie przeprowadzić autoryzację.
5. Należy podpisać z mBankiem umowę o założenie konta.
6.a) Posiadając konto eKONTO/eMAX/eMAX nie musisz wpłacać pieniędzy na rachunek w celu otrzymania pendriva 32GB!!
b) Posiadając izyyKONTO w czasie 30 dni od dnia utworzenia rachunku musi zostać zanotowane saldo dzienne (Saldo dzienne to saldo utrzymywane na koncie przez przynajmniej (24 godz.) dzień roboczy.) kwoty min. 30 zł.
7. Po utworzeniu izzyKONTA przewidzianą nagrodą jest PENDRIVE 16GB
8. Nagroda zostanie wysłana od razu po spełnieniu warunków promocji (punkt 2-6), oraz sprawdzenia tych informacji przez podmiot świadczący usługę (w tym przypadku mBank) co następuje do końca kolejnego miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono wniosek o założenie rachunku.

§ 3. Okres trwania promocji
1. Promocja ma czas nieokreślony.
2. Data decydująca to data zawarcia umowy z mBank w okresie podanym w ust.1 powyżej.

§ 4. Postanowienia końcowe
1. Podstawę prawną promocji pendrive za konto w mbank stanowi Regulamin, który jest dostępny na stronie organizatora http://darmowypendrive.pl/regulamin/ Jest on jednocześnie jedynym dokumentem określającym szczegółowe zasady promocji.
2. Udział w promocji pendrive za konto w mbank jest dobrowolny.
3. Nagrody w postaci Pendrive 32 GB, Pendrive 16GB dostarcza organizator.
4. Reklamacje prosimy zgłaszać drogą mailową na stronie http://darmowypendrive.pl/kontakt/.
5. Wszystkie dane są szyfrowane, a dostęp do nich ma tylko mBank. (czyt. pracownicy mBanku).
6. Organizator prawnie nie odpowiada za niewykonanie umowy z przyczyn nieprzewidzianych, w tym awarii technicznych i niedostępności serwisu internetowego.
7. Regulamin może ulec zmianą, bez podania przyczyny.
8. Organizator i nikt inny ma prawo do wykładni i interpretacji Regulaminu.